Sentia Analyzer – измерване на FSO2, ябълчна киселина и глюкоза