Lafood Zym Flott

Течен пектолитичен ензим за употреба с флотационна машина