Lafood Zym Filtration

Пектолитичен ензим за по-лесна филтрация