Lafood Extract

100% чист екстракт – подходяща храна за ферментация на вино