Lafood Estremodue

Дрожди за бяло и червено вино за трудна ферментация. Подходящи за големи ферментатори