Lafood Active K

Неорганична храна базирана на фосфат, сулфат, и витамин В1